• VAN STAD NAAR LANDSCHAP IN VIJFTIG METER ACHTERTUIN 100% 100%

Overgang

De Smidsweg te Nijverdal vormt een afscheiding tussen het centrum en de voet van de Sallandse heuvelrug. De buitenruimte van de woning bestond voornamelijk uit bebossing van dennenbomen. Deze bieden niet bijzonder veel biodiversiteit en voorzien vooral in veel donkerte voor omwonenden 

De bewoners hadden zelf het besluit al genomen de dennen te rooien enkele beuken te laten staan. Dit gaf BuroBram een praktisch blanco canvas met enkele sterke basiselementen.

Het ontwerp gaat uit van een overgang van stad naar landschap, beter bekend als cultuur naar natuur. Dit betekent dat de buitenruimte het dichtst bij de woning nog voorzien is van veel cultuurvariëteiten en verder naar het bos overgaat in de beplanting bekend van het landschap en de Sallandse heuvelrug. De omvang van beplantingsgroepen wordt dan ook groter verder van de woning om zichtbaarheid te garanderen.

Diep en diepte

Diep en diepte zijn twee verschillende begrippen als het gaat om de buitenruimte. Er was bij dit project sprake van een diepe tuin, de uitdaging was om hier vervolgens diepte in te creëren. Diepte wordt gecreëerd door zichten te accentueren. In het geval van deze buitenruimte wordt dat gedaan door massa’s beplanting de zichtas te laten benaderen. Hierdoor worden verschillende ruimtes gecreëerd en lijkt de tuin dieper dan deze werkelijk is.

Het natuurlijk element wordt gesterkt door de toepassing van bosplantsoen in het achterste gedeelte van de tuin. Onderhoudsvriendelijk met een sterke biodiversiteit en de relatie met de randen van de Sallandse heuvelrug.

  • REALISATIE VOORJAAR 2018 35% 35%
  • LOCATIEBEZOEK NAJAAR 2018 100% 100%