Ontwerp

"Van postzegel tot posbank"

Tuin

Het woord tuin vindt haar oorsprong in het Latijnse samenvoegsel van ‘Hortus Conclusus’ dat in feite staat voor ommuurde hof, gaard of tuin. Ommuurde buitenruimte dus. Wat daar gebeurt is aan de perso(o)n(en) waartoe dit stuk ommuurde buitenruimte toe behoort. Dat is het mooie aan een tuin, het kan zo eigen gemaakt worden als wenselijk is. Dat is tevens de kracht van BuroBram. Wensen vertalen naar een werkelijke buitenruimte, waar nodig een verbinding maken met de omgeving en dat wat er al staat.

Erf

Een erf stelt een buitenruimte voor die ten dienste staat van een hoofdgebouw. Dit impliceert dat deze buitenruimte een of meerdere functies heeft. De kracht van ontwerpen zit in het vertalen van behoeften die bij deze functies horen in de vorm van een buitenruimte. Zonder dat deze functies een nadelig beeld opleveren. Nog beter is het wanneer deze functies een bijdrage leveren aan de omgeving. BuroBram streeft ten allen tijde naar een samenhang tussen erf en landschap.

Bedrijventerrein

Industrieterreinen zijn vaak saaie ruimtes vol met grote gebouwen die vooral een bijdrage leveren aan het doel van de bedrijven. Hier is buitenruimte doorgaans geen business, hier wordt het geld ten slotte niet verdiend. Wel valt er een enorme winst te behalen. Met de inrichting van van de buitenruimte van uw bedrijf kan een contrast ontstaan met de omgeving. Een contrast dat aandacht trekt naar uw bedrijf en een contrast dat uw bedrijfsfilosofie naar buiten brengt.

Park

Parken zijn vaak een gezamenlijk goed dat gedeeld wordt met de rest van de bevolking. Hier is doorgaans ruimte voor sport en spel, verpozing en een beetje natuur temidden van de stedelijke omgeving. Belangrijk is dat het park aansluit op de behoefte van de bevolking én omgeving. Dit betekent dat een park niet alleen bijdraagt aan de wensen van de bevolking maar ook aan de indirecte wensen van de maatschappij. Bij een goed park is het park wezen slechts een nevenfunctie. 

Landschap

Landschap draagt net als het erf meerdere functies, vaak op een ander schaalniveau. Wat de definitie van landschap is, verschilt per locatie en heeft te maken met veel meer dan de functies en elementen die boven de grond te zien zijn. Passend beheer is van groot belang door de kringloop van de natuur die als maatschappij doorbroken is. Soms is ingrijpen de enige optie, BuroBram voorziet in passend ontwerp voor uw landschapstype.

Landgoed

Landgoederen zijn weer populair, dit komt door de belastingvoordelen en subsidies die beschikbaar zijn wanneer men gebruik maakt van de NSW regeling voor landgoederen. Hierdoor is het bezitten van veel grond niet langer kostbaar maar levert het een bijdrage aan de portemonnee en de maatschappij. Een NSW-Landgoed komt niet vanzelf, hieraan ligt een gedegen ontwerp ten grondslag.