Op vaste basis wordt er gewerkt voor Natuurbegraafplaatsen van waarde. 

Op deze locaties wordt voorzien in natuurontwikkeling, -opleiding en -advies. 

De locaties zijn gerealiseerd als nieuwe natuur en opgewaardeerd in bestaande natuur.