• Natuurlijk wonen aan de tuinen 100% 100%

De tuinen van Nijverdal vormen een sterk contrast tussen het rode dorp en de nieuw gerealiseerde woningen tegen de rand van het dorpscentrum. De beide bouwtypen worden afgescheiden door de baan van ‘de tuinen’. Een park op het tunneldak van de Salland-Twente tunnel te Nijverdal.

De buitenruimte van ‘Natuurlijk wonen aan de tuinen’ moest contrasteren met de stenige omgeving. De woning is strak en de randen zijn hard. Het woord ‘Oase’ werd genoemd als inspiratie voor het ontwerp van deze buitenruimte.  Daarnaast werd als inspiratiebron de Sallandse heuvelrug genoemd en moesten er materialen worden hergebruikt.

De overgang tussen strak en organisch (te relateren aan natuurlijk) kon op twee manieren worden gerealiseerd. Hard en daarmee sterk contrasterend. Of zacht om daarmee verder te relateren aan natuurlijk door het ook in de overgang terug te laten komen. De tweede optie had de voorkeur. Gekozen is voor een terras dat versprongen overloopt in de tuin en de naastgelegen waterpartij. De banen van het wilde banenverband leiden het zicht vanuit de woning de tuin in.

De relatie tussen buitenruimte en woning is ook terug te vinden in de waterpartij, deze loopt tot aan het venster dat vanaf de voordeur zichtbaar is. Zo is bij het binnenlopen van de woning de relatie met de buitenruimte al gelegd. Elk zicht wordt naar buiten getrokken, in zomer, winter, lente en herfst. Door het jaarronde beeld verveelt de tuin niet. In de zomer kan de relatie gemaakt worden met de eerdergenoemde ‘oase’. De winter wordt gekenmerkt door grillige takstructuren en grassen die de rijp van de winterochtenden dragen. In de lente krijgt de bloei de aandacht, de bloei die bij de nodige planten de bladvorming nog voor is. De herfst is er voor de kleur, vooral de aan de Sallandse heuvelrug relaterende krent heeft hier een groot aandeel in. Door de luwte die de muren creëren kan er lang genoten worden van de gele, oranje en rode tinten.

  • AANVANG PROJECT 2017 0% 0%
  • LOCATIEBEZOEK 2019 100% 100%